karpPoniedziałek, 14 marca 2016 karpImieniny: Dalii, Leona, Matyldy karpOstatnia aktualizacja: 2015-09-03
logowanie
Login: Hasło:
reklama
współpraca
kluby
gadugadu albert 7300154 mail 501-780-671   albert@carpstrong.eu  
reklama

ostatnio dołączyli
iwonkak12@wp.pltyberxcarpTomForModoliverLee76
reklama
statystyki
Ilość odwiedzin: 2141541
Ilość odwiedzin dziś: 246
Ilość użytkowników: 774
cennik CARPSTRONG.EU

 

Cennik  Portal Karpiowy CARPSTRONG 2012.

Termin reklam obejmuje okres jednego miesiąca do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%.

Dłuższy termin edycji reklam  ustalany jest indywidualnie dla stałych klientów .

 1.Baner reklamowy ruchomy 150px X do 550px (reklama nr.1)  +link.....100,00zł


2.Baner reklamowy ruchomy 150px X do550px   (reklama nr.1)   +link+ opis na stronie.....200,00zł


3.Baner Górny  844px X 150px  (reklama nr.12).....400,00zł


4.Banery  844px X 150px (reklama nr.8,9,11) .....300,00zł


5.Baner Konkurs sponsorowany  (reklama konkurs nr.13) +zdjęcia+opis na stronie .....200,00zł


6.Baner nowości rynkowe 150px X 150px  (reklama nr.2,3,4,5) +krótki opis+ zdjęcie + przekierowanie do strony reklamodawcy......60,00zł


7.Baner Imprezy Karpiowe 844px X 150px (reklama nr.6,7)  +opis na stroni.....200,00zł


8.Artykuł sponsorowany + zapowiedz w wiadomościach +zdjęcia + link+ opis z przekierowaniem na dany artykuł +10 zdjęć ......500,00zł


9.Ogłoszenia sklepów  (sklepy)  zwykłe + adres + nazwa......0,00zł


10.Ogłoszenia sklepów   (sklepy)  +opis + zdjęcie.....15,00zł


11.Baner reklamowy (BANER CENTER nr.14 CZAS EMISJI 14 DNI ) baner umieszczony centralnie na starcie strony www +przekierowanie na stronę reklamodawcy......400,00zł


Do wszystkich opisów reklamowych na stronie portalu można umieścić dodatkowo film.....100,00zł


Wszystkie banery reklamowe mogą zostać umieszczone w formacie  jpg ,gif 


ZAPRASZAMY!!!!!!!!!!!!!

 

 


 

 

 

 

  Data......................................

FORMULARZ ZAMOWIENIA REKLAMY NA PORTALU INTERNETOWYM CARPSTRONG.EU

Nr. Zamówienia...............................

Dane Zamawiającego

Nazwa Firmy/ Imię Nazwisko................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Kod Pocztowy/Miejscowość..................................................................................................................................

Ul...............................................................................................................................................................................

Nip.................................................................................

Nr.tel.............................................................................

Nr.fax............................................................................

E-mail...........................................................................

Strona WWW..............................................................

Osoba upoważniona do kontaktu.......................................................................................................................

Zamawiam reklamę w Portalu Internetowym Karpiowym www.carpstrong.eu

 

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Liczba dni łącznie

Nr. reklamy

Nazwa reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer oraz nazwa reklamy jest zgodna ze specyfikacja wg. cennika carpstrong.eu

Rozliczenie za reklamę

Dodatkowe uzgodnienia/rabat........................................................................................................................

Koszt emisji reklamy cena netto........................

Przedpłata.............................................................

Wpłaty należy dokonać na konto:  Bank PEKAO S.A nr. rachunku 20124017631111001008647932

 

Oświadczam, ze znam i akceptuje Ogólne Zasady umieszczania reklam na Portalu Carpstrong.eu

Data zamówienia                                                                                                        Pieczęć i podpis zamawiającego

.......................................                                                                                    ........................................................

 

Formularz wypełniony prosimy przesłać, e-mail biuro@carpstrong.eu   lub fax.61-8161-065

 


 

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ FORMULARZ

 


 

 

Ogólne Zasady umieszczania reklam na Portalu Carpstrong.eu

 

1.       Portal Carpstrong.eu nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych informacji w reklamach.

2.       Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem oraz zawierać informacji oczerniających lub dyskryminujących inne firmy.

3.       Reklamodawca przekazując materiały do umieszczenia na Portal Carpstrong.eu oświadcza iż ma pełne prawo do posługiwania się prawami autorskimi, logami, znakami towarowymi oraz wszystkimi  innymi danymi związanymi z daną firmą. Reklamodawca również oświadcza iż Portal Carpstrong.eu nie poniesie żadnych kosztów związanych z niedomówieniami oraz z problemami jakie wynikną w skutek niedopełnienia jakichkolwiek formalności związanych z błędnymi danymi bądź sprzecznymi informacjami umieszczonymi w przesłanej przez nigo reklamie. Wszystkie koszty ponosi Reklamodawca.

4.       Carpstrong.eu ma prawo do odmowy umieszczenia reklamy jeżeli treści w niej zawarte są niezgodne z ogólnymi zasadami współżycia społecznego oraz charakterem prowadzenia Portalu.

5.       Carpstrong.eu zastrzega sobie prawo do usunięcia reklamy jeżeli środki jakie zostaną zawarte w umowie nie wpłyną na konto w umówionym czasie.

6.       Zawarcie umowy wiąże się dotrzymaniem jej warunków przez obie strony tzn. Usługobiorcę oraz Reklamodawcę.

7.       Reklamodawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów reklamowych gotowych do publikacji w odpowiednim formacie (ustalonym telefonicznie lub mailowo) w formie elektronicznej bądź osobiście do właścicieli Portalu w okresie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed zaplanowaną edycją reklamy.

8.       Nie dotrzymanie w/w terminów oraz nie dostarczenie w/w materiałów wiąże się z obciążeniem Reklamodawcy pełnymi kosztami emisji reklam.

9.       Dokonanie zmian w momencie umieszczenia już reklamy na Portalu jest możliwe lecz może wiązać się z dodatkowymi kosztami adekwatnymi do zmian zamieszczanych w reklamie.

10.   Reklamodawca może zrezygnować z reklamy nie ponosząc żadnych kosztów w terminie nie później niż 7 dni roboczych przed publikacją reklamy, po upływie tego terminu rezygnacja jest nie możliwa i Reklamodawca jest zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów związanych z publikacja (emisją) reklamy.

11.   Zamówioną emisję reklamy Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić w terminie do 3 dni przed planowaną publikacją, w przypadku nieodnotowania wpłaty Carpstrong.eu ma prawo do nieumieszczenia  reklamy w umówionym terminie bądź do całkowitej rezygnacji w publikacji reklamy.

12.   Cennik pobieranych opłat za reklamę jest umieszczony w dolnej części portalu w zakładce CENNIK , istnieje możliwość indywidualnej wyceny poszczególnych reklam po uprzednim skontaktowaniu się z Portalem Carpstrong.eu.

13.   Reklamację dotyczące sposobu i realizacji zamówienia Reklamodawca jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej, elektronicznej bądź telefonicznej w terminie nie później niż 10 godzin od momentu publikacji reklamy. Niedotrzymanie w/w terminu wiąże się z utratą przez Reklamodawcę prawa do reklamacji reklamy. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis oraz dokumentację wad bądź też usterek jakie z przyczyn niezależnych od Reklamodawcy zostały umieszczone  przez Portal Carpstrong.eu.

14.   Złożenie reklamacji przez Reklamodawcę nie zwalnia go z opłaty należnej za emisję reklamy.

15.   Carpstron.eu nie ponosi odpowiedzialności wobec Reklamodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie z przyczyn leżących po stronie osób trzecich ani spowodowanych działaniami sił wyższych.

16.   Niniejsze „Ogólne Zasady publikacji reklam Portalu Carpstrong.eu wchodzą w życie z dniem 01 kwietnia 2011 roku.

17.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Ogólnych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

18.   Zamówienie powinno zawierać:

- wielkość zamawianych reklam wraz ze specyfikacja zawartą w cenniku

- proponowaną datę rozpoczęcia emisji reklamy

- oraz adres do podlinkowania reklamy tj. adres internetowy sprzężony z reklamą i tekst alternatywny.

- oświadczenie Reklamodawcy zawierające zgodę na realizacje składanego zamówienia zgodnie z „Ogólnymi Zasadami publikacji reklam na Portalu Carpstrong.eu"

- numer NIP - jeżeli Reklamodawca jest płatnikiem VAT

- pieczęć firmową i czytelny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Reklamodawcy

- oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie dostarczonych danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia przez Carpstrong.eu oraz zgodę bądź niewyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celach marketingowych.

 

 

CENNIKOCHRONA PRAW OSOBOWYCHREGULAMIN PORTALUREGULAMIN FORUM